Hukuki Danışmanlık

 • Hukuki Araştırma ve Analiz
 • Sözleşme Hazırlığı
 • Yasal Uyum
 • Hukuki İşlemler
 • Risk Değerlendirmesi
 • Alternatif Çözüm Yolları
 • Yasal Danışmanlık
 • Müzakere

CEZA HUKUKU

 • Genel Ceza Hukuku
 • Özel Ceza Hukuku
 • Maddi Ceza Hukuku
 • Formel Ceza Hukuku
 • Özel Ceza Hukuku
 • İdari Ceza Hukuku

İCRA HUKUKU

 • İhtiyati Haciz
 • İcra Takibi
 • Maaş ve Ücret Haczi
 • Taşınır ve Taşınmaz Mal Haczi
 • Banka Hesabı Haczi
 • Temlik ve Rehin İşlemleri

SİGORTA HUKUKU

 • Sigorta Sözleşmeleri Hukuku
 • Kasko Hukuku
 • Sağlık Sigortası Hukuku
 • Hayat Sigortası Hukuku
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Hukuku
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Hukuku